دات نت نیوک
Menu

دروس جبرانی دیپلمه های نظری

دروس جبرانی دیپلم های نظری و دیپلم های فنی غیر مرتبط

نام رشته

دروس اصلی و تخصصی

تعداد واحد

توضیحات

نام درس

مکانیک خودرو

رسم فنی عمومی و تخصصی

2

 

محاسبات فنی

2

 

سیستم شاسی و بدنه

2

2 واحد نظری

مولد قدرت

3

2 واحد نظری

معماری

شناخت مواد و مصالح

2

 

مبانی هنرهای تجسمی

2

 

عناصر و جزئیات

2

 

طراحی

2

 

راندو

2

1 واحد نظری و 1 واحد عملی

کامپیوتر

مبانی برنامه سازی ویژوال بیسیک

2

 

مبانی کامپیوتر و کارگاه

3

2 واحد نظری و 1 واحد عملی

الکترونیک

مدارهای الکتریکی

2

 

الکترونیک عمومی

2

 

مبانی دیجیتال

2

 

مبانی مخابرات و رادیو

2

 

گرافیک

مبانی هنرهای تجسمی

2

 

طراحی

2

 

آشنایی با تاریخ هنر

2

2 واحد نظری

ساختمان

ایستایی ساختمان

2

 

فن آوری ساختمان های فلزی

1

 

نقشه کشی فنی ساختمان

1

 

کارگاه سفت کاری

1

1 واحد عملی

حسابداری

اصول حسابداری

4

 

حسابداری صنعتی

2

 

ریاضی پیش

2

فقط برای دیپلم های علوم انسانی

نقشه کشی عمومی

اجزاء ماشین

2

 

اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه

2

 

محاسبه فنی

2

 

هندسه ترسیمی

2

 

نقشه کشی عمومی

2

1 واحد نظری و 1 واحد عملی

امور زراعی و باغی

گیاه شناسی

3

 

آب و خاک

3

 

تولید محصولات زراعی و باغی

2

2 واحد نظری

ماشین های زراعی و باغی

2

2 واحد نظری