دات نت نیوک
Menu

سرفصل دروس

# کد رشته نام رشته
1 82145 کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر دانلـود
2 82161 مکانیک خـودرو دانلـود
3 82142 نقشـه کشی معماری دانلـود
4 82128 علمی کاربردی حسابداری دانلـود
5 82171 نقشه کشی عمومی -نقشه کشی و طراحی صنعتی دانلـود
6 82184 الکترونیک-الکترونیک عمومی دانلـود
7 21428 کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال
8 82169 گرافیک-گرافیک دانلـود
9 82164 امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغی دانلـود
10 82144 کارهای عمومی ساختمان دانلـود
11 40288 کاردان فنی شیمی صنایع غـذایی دانلـود
12 --- دروس عمومی دوره های کاردانی پیوسته دانلـود