دات نت نیوک
Menu

تقویم آموزشی

تقـویم آموزشـی ترم تابسـتان

تقویم و زمانبندی خدمات آموزشی برای ترم تابستان سال تحصیلی 95-96 به شرح زیر می باشد.

# خدمات از تاریخ تا تاریخ
1 انتخاب واحـد 1396/04/18 1396/04/21
2 برگزاری کلاسـها 1396/04/24 1396/06/01
3 امتحانات پایان ترم 1396/06/04 1396/06/12
تقـویم آموزشـی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95

ثبت نام ورودی های جدید طبق تاریخ های اعلام شده از طرف مرکز آزمون انجام خواهد گرفت

# خدمات از تاریخ تا تاریخ
1 انتخاب واحد توسط دانشجو 1395/11/11 1395/11/15
2 شروع کلاس ها 1395/11/16 1396/03/11
3 حذف و اضافه 1395/11/23 1395/11/27
4 دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی 1396/03/01 1396/03/10
5 قبول میهمانی ماده 55 1395/11/11 1395/11/15
6 شروع امتحانات 1396/03/17 1396/03/30

موارد قابل توجه:

انتخاب واحد دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها به صورت حضوری بوده و داشتن معرفی نامه، یک قطعه عکس و کارت شناسایی الزامی است.

رکورد دانشجویان بدهکار بسته خواهد بود و می بایستی قبل از انتخاب واحد بدهی قبلی خود را تسویه نمایند.

رعایت زمانبندی توسط دانشجویان الزامی بوده و در غیر اینصورت برابر مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.

انتخاب واحد فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.