دات نت نیوک
Menu

تقویم آموزشی

تقـویم آموزشـی نیمسال اول سال تحصیلی99-98

ثبت نام ورودی های جدید طبق تاریخ های اعلام شده از طرف مرکز آزمون انجام خواهد گرفت

# خدمات از تاریخ تا تاریخ
1 انتخاب واحد توسط دانشجو 1398/06/09 1398/06/12
2 شروع کلاس ها 1398/06/23 1398/10/13
3 حذف و اضافه 1398/07/06 1398/07/09
4 دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی 1398/10/07 1398/10/13
5 قبول میهمانی ماده 55 1398/06/09 1398/07/08
6 شروع امتحانات 1398/10/14 1398/10/28

موارد قابل توجه:

انتخاب واحد دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها به صورت حضوری بوده و داشتن معرفی نامه، یک قطعه عکس و کارت شناسایی الزامی است.

رکورد دانشجویان بدهکار بسته خواهد بود و می بایستی قبل از انتخاب واحد بدهی قبلی خود را تسویه نمایند.

رعایت زمانبندی توسط دانشجویان الزامی بوده و در غیر اینصورت برابر مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.

انتخاب واحد فقط از طریق اینترنت امکان پذیر می باشد.