دات نت نیوک
Menu

تابلو اعلانات آموزش

.
  

آن دسته از دانشجویانی که تمام دروس خود را به اتمام رسانده اند جهت تسویه حساب به اداره آموزش مراجعه نمایند

دانشجویانی که تاکنون اقدام به ارسال تائیدیه تحصیلی نشده اند هر چه سریعتر به اداره آموزش مراجعه نمایند.