دات نت نیوک
Menu

نمونه سوالات امتحانی

 نام  اندازهتغییر یافته
Collection-Gif46Collection1True{defaultview}Falseالکترونیک001394/05/11 06:51:01 ب.ظ
Collection-Gif51Collection1True{defaultview}Falseتکنولوژی تولیدات باغی06334121395/02/19 10:59:23 ق.ظ
Collection-Gif45Collection1True{defaultview}Falseحسـابداری0104208121397/03/29 09:56:06 ب.ظ
Collection-Gif41Collection1True{defaultview}Falseدروس عمومی، پایه و جبرانی071839911395/02/19 11:38:18 ق.ظ
Collection-Gif48Collection1True{defaultview}Falseساختمان012633551396/03/29 08:22:41 ق.ظ
Collection-Gif52Collection1True{defaultview}Falseصنایع غذایی001394/05/11 06:53:14 ب.ظ
Collection-Gif42Collection1True{defaultview}Falseکامپیوتر012207631395/03/25 05:19:19 ق.ظ
Collection-Gif49Collection1True{defaultview}Falseگرافیک001394/05/11 06:52:07 ب.ظ
Collection-Gif50Collection1True{defaultview}Falseمربیگری فوتبال032195671395/02/19 11:31:52 ق.ظ
Collection-Gif43Collection1True{defaultview}Falseمکانیک خـودرو080504531396/10/21 01:33:04 ب.ظ
Collection-Gif47Collection1True{defaultview}Falseنقشـه کشی عمومی001394/05/11 06:51:20 ب.ظ
Collection-Gif44Collection1True{defaultview}Falseنقشـه کشی معماری066812261395/10/03 12:24:10 ب.ظ