دات نت نیوک
Menu

امور فارغ التحصیلان

اهم فعالیتهای اداره فارغ التحصیلان و مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

به طور کلی می توان گفت  وظایف محوله به  این اداره کل ، در بر گیرنده تمامی مسائل نظارتی و  هماهنگی و  صدور مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری عمومی  و دکتری تخصصی) می باشد.

دانش آموختگان دانشگاه بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه،  دانشکده متبوع، معاونت آموزشی و تسویه حساب مالی با دانشگاه،به منظور تایید گواهینامه موقت به حوزه معاونت دانشجویی معرفی می گردند. در این حوزه و در اداره فارغ التحصیلان گواهینامه موقت تحصیلی بعد از انجام مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد. .اهم وظایف این اداره عبارتند از:

- برنامه ریزی و انجام کلیه امور مرتبط با صدور مدارک فارغ التحصیلان

- ارسال محموله های دانش نامه به سازمان مرکزی به همراه لوح فشرده مربوطه

- ثبت دانش نامه های دریافتی از سازمان و تحویل آن

- صدور ریز نمرات جهت ترجمه  و ارسال آن به سازمان مرکزی

- معرفی دانش آموختگان رشته های پیراپزشکی مشمول خدمات قانونی طرح به دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

- انجام امور مربوط به پایان طرح رشته های پیراپزشکی جهت صدور مجوز مدرک

- صدور دانش نامه های 5 مرکز تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

- بایگانی پرونده های فارغ التحصیلان

- تطبیق فرم های مدارک فارغ التحصیلان اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه با رعایت موارد امنیتی

- صدور گواهینامه های موقت با امضای معاون محترم دانشجویی و ریاست محترم واحد

- بررسی و تایید دانشنامه های فارغ التحصیلان

- ثبت اطلاعات مدارک فارغ التحصیلان و تکمیل اطلاعات بانک جامع فارغ التحصیلان

- پاسخ گویی به استعلامات در خصوص صحت و سقم مدارک

- ثبت و تایید ریز نمرات

- تهیه لیست دانشجویان ممتاز جهت ارائه به مرکز آزمون بر اساس مدارک ثبت شده

 اداره فارغ التحصیلان، مبتنی بر چهار بخش تسویه حساب، صدور و تحویل مدارک، پاسخ به استعلام ها و بایگانی فارغ التحصیلان  انجام فعالیت می نماید. پرونده دانش آموخته توسط کارشناسان قسمت تسویه حساب بررسی و جهت تایید گواهینامه موقت به دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال می گردد و پس از طی مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد.

 

مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی و پیگیری آنها در هنگام تحصیل:

1- اصل و کپی فیش ارزشیابی (به مبلغ 55000 ریال واریزی به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی)

2- تعداد دو قطعه تمبر مالیاتی 10000 ریالی (قابل تهیه از کلیه شعبات بانک ملی)

3- یک سری کپی از کلیه صفحات شناسنامه

4- عکس 4*3 پشت نویسی شده (4 قطعه)

5- اصل و کپی دیپلم

6- کارت دانشجویی