دات نت نیوک
Menu

امور مشمولین

اهم وظایف امور مشمولین

خدمات این اداره منحصر به دانشجویان پسر می باشد و اهم فعالیت های آن به شرح زیر است:

1. بررسي وضعيت نظام وظيفه و صدور معافیت تحصیلی: در بدو ورود به دانشگاه، مدارك لازم جهت صدور معافيت تحصيلي از دانشجو اخذ و به دفاتر پليس+ 10 ارسال می شود.

تذکّرات مهم:

تذکّر 1: دانشجویانی که فرم درخواست معافیت تحصیلی (فرم ب) را دریافت نموده اند، فقط دو هفته فرصت دارند تا پاسخ آن را از دفتر پلیس+10 شهرستان اسکو دریافت نموده و تحویل دانشگاه نمایند تا در پرونده ایشان درج گردد. در غیر اینصورت مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده خود دانشجو می باشد.

تذکّر 2: تمام افرادی که دارای کارت پایان خدمت یا هر نوع معافیت از خدمت وظیفه عمومی هستند، منعی برای ثبت نام ندارند.

تذکّر 3: سربازان مشغول به خدمت وظیفه عمومی، بایستی از دانشگاه پذیرفته شده، نامه قبولی دریافت و جهت ترخیص از خدمت به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند.

تذکّر 4: شاغلین به خدمت در نیروهای مسلح، جهت ثبت نام، بایستی با در دست داشتن نامه موافقت یگان خدمتی خویش،  به دانشگاه مراجعه نمایند.

2. خروج از کشور: دانشجویانی که قصد خروج از کشور را دارند، باید بعد از مشخص شدن مقصد و تاریخ ورود و خروج به اداره مشمولین مراجعه نمایند. نحوه درخواست مجوز خروج از کشور در بخشنامه مورد نظر موجود می باشد.

3. فراغت از تحصیل: پرونده دانشجویان فارغ التحصیل پس از بررسی در اداره خدمات آموزشی به اداره فارغ التحصیلان ارسال و پس از بررسی به امور مشمولین ارسال می گردد. دانشجو بایستی پس از گذراندن تمامی این مراحل، به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نموده و ضمن تسویه حساب، مجوز ابطال معافیت تحصیلی خویش را از اداره فارغ التحصیلان دریافت و به امور مشمولین مراجعه نماید.

4. انصراف از تحصیل: دانشجویانی که قصد انصراف از تحصیل دارند بایستی به اداره آموزش مراجعه نموده و پس از تسویه حساب و انجام مراحل انصراف، با در دست داشتن کپی تسویه حساب که در ذیل آن تاریخ انصراف توسط اداره آموزش قید شده است، به امور مشمولین مراجعه و برگه ابطال معافیت تحصیلی را دریافت نمایند.

 

نكات مهم:

الف) تمامي معرفي نامه‌هاي ابطال معافيت تحصيلي جهت معاونت وظيفه عمومي ناجا صادر مي‌گردد.

ب) کلیه کسانی که فارغ‌التحصيل شده اند بعد از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ فراغت یکسال فرصت جهت معرفي و دريافت دفترچه اعزام به خدمت را دارند.

ج) مشمولين خدمت سربازی، جهت معرفي و ثبت در سیستم نظام وظیفه، مي‌ بايست به اداره وظيفه ‌عمومي شهر خود مراجعه نموده و دفترچه ارسال مدارك را از دفاتر پليـس + 10 در سراسر کشور تهيه نموده وسپس مدارك لازم به همراه تصوير (کپي) معرفي نامه نظام وظيفه که از سوي دانشگاه صادر شده را به معــــاونت وظيفه عمومي محل سکـــونت ارسال نمايند.

د) سنوات مجاز تحصیل: تعداد ترمهای مجاز تحصیل، برای هر دانشجو، در مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد:


مقطع تحصیلی

مدت مجاز سنوات

بعد از سال ۹۰

قبل از سال ۹۰

کاردانی

۲/۵ سال

۵ نیمسال

۶ نیمسال

کارشناسی پیوسته

۵ سال

۱۰ نیم سال

۱۲ نیمسال

کارشناسی نا پیوسته

۳ سال

۶ نیمسال

۶ نیمسال

کارشناسی ارشد نا پیوسته

۳ سال

۶ نیم سال

۶ نیمسال


 بدیهی است دانشجویانی که سنوات مجازشان به پایان رسیده است باید جهت دریافت سنوات مازاد به اداره آموزش مراجعه نمایند. زیرا در غیر اینصورت اجازه انتخاب واحد نخواهند داشت.


دانشجويان مشمول براي خروج از کشور بايستي به شرح ذيل اقدام نمايند:

1- دارا بودن شماره معافيت تحصيلي

2- مراجعه به آموزش و اخذ فرم درخواست خروج از کشور

3- تاييد فرم تکميل شده توسط کارشناس آموزشي گروه مربوطه

4- تائيد فرم توسط امور شهريه

5- پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سيبا بانک ملي

6- اخذ دستور معاونت دانشجويي

7- مراجعه به دفتر امور مشمولين

 

توجه: جهت تکميل فرم مربوطه مشخص بودن نوع سفر و تاريخ رفت الزامي بوده و مدارک بر اساس نوع سفر طبق توضيحات ذيل پيوست فرم گردد.

مستندات خروج براي هر يک از سفرهاي تعريف شده به شرح ذيل است:

 

سفرهاي زيارتي (خاص سفرهاي زيارتي عراق و عربستان)

1- نامه کاروان يا سازمان حج و زيارت الزامي است(زمان رفت مشخص باشد)

2- مدت سفر حداکثر ۳۰ روز است (سفر حج واجب حداکثر ۶۰ روز)

3- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه تاييد نهايي با دبيرخانه منطقه دانشگاه ذيربط است و نهايتا صدور مجوز توسط سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استان


سفرهاي غير علمي (سياحت و ديدار بستگان)

1- شامل سفر به تمامي کشورها ( ازجمله سوريه)

2- حداکثر مدت سفر ۲۰ روز

3- نياز به مستند خاصي ندارد

4- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه صدور مجوز نهايي با معاونت وظيفه عمومي استان است

 

 سفرهاي علمي(به منظور شرکت در کنفرانس ، همايش علمي يا سمينار و ارايه مقاله)

1- دعوتنامه دبيرخانه يا مجمع برگزار کننده سمينار ، همايش يا کنفرانس در کشورخارجي

2- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه تاييد نهايي توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه (سازمان مرکزي )انجام خواهد شد و نهايتا صدور مجوز توسط سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استان

 

سفرهاي نيمه علمي (به منظور شرکت در آزمون هاي زبان مانند تافل ياGMAT_IELTS_GRE و ... ياآزمون مقاطع دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر (مانندALES ترکيه) يا آزمون هاي علمي و همچنين بازديد از نمايشگاهها و کارخانجات باشد)

 

1- مدارک ثبت نام امتحانات زبان

2- مدارک ثبت نام امتحانات ورودي دانشگاهها

3- دعوت نامه شرکت در نمايشگاه ها و کارخانجات( در زمينه صنايع يا تکنولوژي متناسب با رشته تحصيلي دانشجو يا مرتبط با آن)

4- مدارک مربوط به مکاتبات رسمي سازمانهاي دولتي براي شرکت در مجامع هنري مانند تاترو

5- براي دانشجويان داراي گواهي ثبت اختراعات با ارايه تصوير آن و تصوير نامه فدراسيون بين المللي اختراعات

6- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه ، تاييد نهايي توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه (سازمان مرکزي ) انجام خواهد شد و نهايتا توسط سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استان

 

سفرهاي مطالعاتي (سفرهايي که دانشجويان مقاطع دکتري يا کارشناسي ارشد در حين تحصيل براي تحقيق ، آزمايش يا استفاده از تجربيات علمي ساير کشورها)

 

1- مدارک مربوط به پذيرش از دانشگاهها ، مجامع علمي و صنعتي براي همکاري با او

2- تاييد گروه آموزشي مربوطه ويا استاد راهنما

3- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه ، تاييد نهايي توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه (سازمان مرکزي )انجام خواهد شد و نهايتا توسط سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استان

 

سفرهاي ورزشي (شرکت در مسابقات ورزشي)

 

1- تاييد سازمان تربيت بدني

2- تائيديه و گواهي امور مشترک فدراسيون ورزشي سازمان تربين بدني

3- نامه اداره کل تربيت بدني دانشگاه

4- پس انجام مراحل در خواست و صدور مجوز خروج توسط دانشگاه ، تاييد نهايي توسط حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه (سازمان مرکزي )انجام خواهد شد و نهايتا توسط سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي استان

 

 شرايط مشمولين جهت خروج از کشور:

 

1- فاقد غيبت باشند

2- وضعيت تحصيلي مشخص داشته باشند

3- در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشند.

 

تذکر مهم : دفعات خروج از کشور در هر نيمسال دو بار بدون توجه به سفر مي باشد(به جز سفرهاي ورزشي که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسيونها و اداره کل تربيت بدني دانشگاه انجام مي گردد)

مشروط بر آنکه :

1- مدت سفر همزمان نبوده

2- فاصله اتمام سفر اول تا شروع سفر دوم بلافاصله نباشد

3- رعايت مقررات آموزشي دانشگاه بايد صورت گرفته باشد

4- مشمول در سنوات مجاز دوره تحصيلي مربوط امکان فراغت از تحصيل را داشته باشد

5- در شرايط خاص و پيش بيني نشده بعدي آن ، عواقب سوء آن را بپذيرد.