دات نت نیوک
Menu

کارکنان

  فاخته خداترس

  کارشناس مسئول امور آموزش

  ارتباط با صنعت

  تلفن: 04133437431

  غلامحسین نوامید

  مسئول امور مالی و حسابداری

  -

  تلفن: 04133437432

  یعقوب آقازاده

  کارشناس رایانه و انفورماتیک

  -

  تلفن: 04133437433

  نرگس الهوردی زاده

  کارشناس امور آموزشی

  روابط عمومی

  تلفن: 04133437430

  وحید غازی

  مسئول امور عمومی

  - مسئول کارگاه ها آزمایشگاه ها

  تلفن: 04133437434

  مهدی آقاعلیپور

  کارشناس مسئول دانشجویی و فارغ التحصیلان

  امور فرهنگی و اتاق اساتید و تربیت بدنی

  تلفن: 04133437459

  سحر رسـتمی

  کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلان

  -

  تلفن: 04133437433

  محمدامین طلیعه

  کارشناس پژوهش

  - دبیرخانه و کتابخانه

  تلفن: 04133437435

  یوسف ملکپور

  تکنسین تاسیسات

  تدارکات

  تلفن: 04133437454

  اکبر هادی کسانق

  نگهبان

  ---

  تلفن: 04133437454