دات نت نیوک
Menu

کارکنان

  دکتر دانش محمودی ایرانزاد

  مدیر پژوهش

  دفتر ارتباط با صنعت

  -

  تلفن: 04133437451

  فاخته خداترس

  کارشناس امور آموزش

  امور فارغ التحصیلان

  ---

  تلفن: 04133437431

  غلامحسین نوامید

  کارشناس امور مالی و حسابداری

  متصدی امور کارکنان

  -

  تلفن: 04133437432

  یعقوب آقازاده

  کارشناس رایانه و انفورماتیک

  -

  -

  041تلفن: 33437433

  نرگس الهوردی زاده

  کتابدار

  روابط عمومی

  مسئول دبیرخانه

  تلفن: 04133437430

  وحید غازی

  کارشناس امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

  -

  -

  تلفن: 04133437434

  مهدی آقاعلیپور

  کارشناس تربیت بدنی

  امور فرهنگی و اتاق اساتید

  ---

  تلفن: 04133437459

  یوسف ملکپور

  تکنسین تاسیسات

  تدارکات

  -

  تلفن: 04133437454

  اکبر هادی کسانق

  نگهبان

  ---

  ---

  تلفن: 04133437454