دات نت نیوک
Menu

ریاست دانشکده

معرفی ریاست دانشکده سما سهند


مشخصات فردی:                                                                    
اسماعیل صادقی 
متولد 1358 
ایمیل sadeghiesmail58@gmail.com

مدرک تحصیلی:
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم دامی
کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی


سوابق اجرایی:
- مدیر نظارت هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان
- مدیر کل برنامه وبودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
- عضو کارگروه مالی و اقتصادی هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی
- عضو کارگروه سرمایه های انسانی هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی
- دبیر شورای تخصصی برنامه ریزی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
- عضو شورای تخصصی برنامه ریزی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
- عضو شورای راهبردی فرهنگی واجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
- عضو شورای اقتصاد و دانش بنیان در کمیته امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
- رئیس روابط عمومی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی 
- رئیس دفتر منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
- ریاست دفتر ستاد هماهنگی استان آذربایجانشرقی
- رئیس روابط عمومی ستاد هماهنگی استان آذربایجانشرقی
- مسئول گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
- مسئول کارگزینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
- عضو اصلی کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
- مشاور عالی شورای اسلامی استان آذربایجانشرقی در امور آب ،صنعت و کشاورزی

- ریاست دانشکده سما تبریز (برادران)


سوابق علمی و پژوهشی:
- تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی استان 
- چاپ مقاله کار آفرینی و رشد اقتصاد شهری
- چاپ مقاله مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات
- چاپ مقاله تحقیق و توسعه فناوری نانو در رشد اقتصاد شهری
- چاپ مقاله عوامل موثر بر کارآفرینی با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت
- چاپ مقاله اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق سبک زندگی اقتصاد اسلامی
- چاپ مقاله بهره وری سبز و روش اندازه گیری آن (با تاکید بر بهره وری نیروی انسانی)
- چاپ مقاله عوامل موثر بر مهارت مدیریتی مدیران سازما نهای دولتی کشاورزی استان آذربایجانشرقی