دات نت نیوک
Menu

معاونت دانشگاه

معرفی رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما تبریز و دبیر شورای سیاست گذاری سما در استان آذربایجان شرقی

نام : محمد

نام خانوادگي : نريماني راد

متولد: 1354

رشته تحصيلي : فيزيولوژي دامپزشكي

مقطع : دكتري

رتبه دانشگاهی:  استادیار (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

 

خلاصه سوابق اجرایی:

 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
 • مدیر دبستان چخماق بلاغ سفلی از توابع بخش خواجه شهرستان هریس
 • مدیر اداری منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی شمالغرب
 • دبیر کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دو دانشگاه
 • عضو کمیته برنامه و بودجه استان
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
 • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • رییس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی استان آذربایجانشرقی
 • مشاور اجتماعی شورای شهر تبریز
 • ریاست هیات نظارت بر نشریات دانشگاهی استان و تبریز

 

 مقالات علمی پژوهشی و ISI:

 

عنوان

 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز شماره 2 دوره 3 (علمی پژوهشی وزارت علوم)

اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد ، برخی صفات تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی­خون مرغ­های­تخم گذار در مرحله آخرتخم گذاری.مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد   تبریز شماره 2 دوره 4 (علمی پژوهشی وزارت علوم)

 بررسی اثر باکتری های تولید کننده فیتاز در دوره های مختلف پرورشی بر عملکرد و قابلیت هضم برخی مواد معدنی در جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی سنندج دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.   شماره دهم سال چهارم. (علمی پژوهشیوزارت علوم)

 بررسی­فراسنجه­های بیوشیمیایی سرم گوسفندان سویه قزل و ماکویی در شرایط چرای آزاد. سومین کنگره علوم دامی کشور 1387 – مشهد.

 مقایسه ­فراسنجه ­های ­هماتولوژیکی دو توده گوسفند قزل و ماکویی در شرایط چرای آزاد. اولین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت 1387.

 اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی، کاکوتی، پونه و مرزه بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. اصفهان. 1389.

 تاثیر تزریق درون صفاقی عصاره زغال اخته (Cornus mas L.) بر سطوح هورمون‌های تیروییدی سرم در مدل حیوانی موش صحرایی. اولین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت دام، طیور   و آبزیان. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

 تأثیر سطوح مختلف ضایعات  جوجه کشی در جیره بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی. سومین کنگره بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. اصفهان   1387

 اثرات موننسین و سالینومایسین بر تخمیر شکمبه ای نشاسته ضایعات ماکارونی. اولین همایش منطقه ای تغذیه دام و طیور. مراغه 1387.

 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد. ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. تبریز 1388.

The effect of dietary supplemented semi-refind sunflower oil with vitamin E on egg production performance of laying hens. Annals of Biological Research, 2011. 2: 312-316  (ISI- Listed)

Changes in the Differential Leukocyte Count in Newly Hatched Chicks Following In Ovo Ghrelin Administration. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (ISI W.O.S -  IF: 0.4)

Influence of dietary supplanted semi-refined sunflower oil with vitamin E on some of serum biochemicaland immunological neasures in laying hens. Advances in Environmental Biology (ISI- Listed)

Influence of Dietary Supplementation of Medicinal Plants Mixture (‌‌Zizaphora, MentaPulagum and Peppermint) On Some Serum Biochemical and Immunological Measures in Broiler Chickens. Middle East Journal of Scientific Research(ISI- Listed)

Influence of dietary supplemented medicinal plants mixture (‌‌Ziziphora, Oregano,and Peppermint) on performance and carcass characterizes of broiler chickens. Journal of Medicinal Plant Research (Scopus – indexed )

Plasma Lipoprotein Profile in Newly Hatched Chicks Following in Ovo Ghrelin Administration. Annual Review & Research in Biology. (ISI- Listed).

Effects of Exposure to 50 Hz Electromagnetic Fields during Incubation on Some of Serum Biochemical Measures in Newly-Hatched Chicks. Journal of Biological & Environmental sciences, (ISI Listed)

Influence of sunflower oil supplementation on in vitro gas production of mixed ration for ruminants. European Journal of Experimental  Biology (ISI listed)

Effect of sunflower oil supplementation on in vitro fermentation patterns of forage based diets for ruminant. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed)

In vitro evaluation of the nutritional value of sunflower disc florets for ruminants. International Journal of Biosciences  , (ISI Listed)

Survey on milk yield and composition in Azeri buffaloes of northwest of Iran. DAV International Journal of Science , (ISI Listed)

Sunflower Disc Floret Silage as Feedstuff for Ruminant; In Vitro Evaluation. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed)

Cornelian cherry (Cornus mas L.) extract affects glycemic status in Wistar rats. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed). 2014.

The Effect of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Extract on Serum Ghrelinand Corticosterone Levels in Rat Model.J. Pharm. Biomed. Sci., 3(12)7-9, 2013. (medline indexed).

An Investigation of Serum lipid profile in Chronic Mild Stress Rat Model of Depression. European Journal of Zoological Research, (ISI Listed). 2014.

Investigation on Serum Hormonal Parameters (Ghrelin, Corticosterone, Insulin, T3 and T4) in Chronic Mild Stress Rat Model of Depression. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (ISI W.O.S -  IF: 0.4). 2014.

INVESTIGATION ON THYROID HORMONES LEVEL IN PROBIOTICSUPPLEMENTED TRAINED ATHLETES. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, (ISI Listed). 2015.

EFFECT OF CORNELIAN CHERRY (CORNUS MAS L.) EXTRACT ON SERUM T3 AND T4 LEVELS IN RAT MODEL. Trends in Life Sciences, (ISI Listed). 2014.

Effects of probiotic supplementation on glycemic and lipidemic status in trained body builders. Der Pharmacia Lettre, 2015, 7 (3):29-32 SCOPUS

(Electromagnetic Fields and its effect on Chicken Embryo. Biological Forum, 7(1): 559-563(2015). (ISI indexed.

 ارائه مقاله در همایش های بین المللی خارج از کشور

Effect of dietary supplemented semi-refined sunflower oil with vitamin E on egg characteristics of laying hens. International Animal Science Congress – Isparta – Turkey 2012

BLOOD  PROFILE  OF  MAKOOIE  AND  GHEZEL   SHEEP  IN  WEST  AZARBAYJAND , IRAN. XXIV  World  BuiAtRics CONGRESS. 2006 (France).

EFFECT OF DIFFERENT UREA AND MOLASSES LEVELS ON  PERFORMANCE  AND  SOME  EGG  TRAITS  IN  LATE  LAYING  PERIOD  OF LAYING  HENS. the 2 end  Mediterranean summit  of WPSA. Antalya – Turkey 2009.

 

كتب منتشره:

رديف

عنوان كتاب

تأليف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

1

A   Colour  atlas of  diseases  and disorders of cattle

اطلس رنگی بیماریها و ناهنجاریهای گاو

 

بلی

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تبريز

1387

 

طرحهاي پژوهشي:

 مجری طرح پژوهشی " بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد مرغ های   تخم گذار خوراکی" مصوب واحد هریس / خاتمه یافته / 1388

 مجری طرح پژوهشی ارزیابی سطوح مختلف روغن گیاهی تصفیه نشده و ویتامین Eبر عملکرد صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ های تخم گذار" مصوب واحد هریس/ خاتمه یافته / 1389

 مجری طرح پژوهشی"ارزیابی ارزش غذايي طبق آفتابگردان تر، خشک و سیلو شده با استفاده از فن توليد گاز آزمايشگاهي و روش كيسه‌هاي نايلوني".  واحد ایلخچی – 1391.

 مجری طرح پژوهشی اثرات مخلوط متفاوت چند گیاه دارویی بر عملکرد ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و سطح ایمنی جوجه های گوشتی - واحد ایلخچی 1390

 مجری طرح پژوهشی " بررسي تاثير روغن‌ آفتابگردان بر روند تخمير نسبت‌هاي متفاوت علوفه به كنسانتره با روش in vitro / 1391 / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 مجری طرح پژوهشی تاثیرعصارهزغالاخته(Cornus mas L.)برسطوحهورمون‌هایگرلينوكورتيكوسترونوگلوكزسرمدرموش‌هايصحرايي/ 1391 / خاتمه یافته / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.

 مجری طرح پژوهشی " بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک فمی لاکت بر فراسنجه های هورمونی و بیوشیمیایی سرم خون  در مردان ورزشکار " / 1393 / خاتمه یافته / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.

 مجری طرح پژوهشی "تاثیر تزریق ابستاتین و تمرین استقامتی  بر سطح سرمی ابستاتین و فراسنجه های گلیسمی در موش صحرایی  " / 1394 / در حال اجرا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.

 همکار طرح پژوهشی " بررسی تاثیرتزریق نانوذرات نقره سنتز شده به روش احیای شیمیایی بر آنزیم های آنتی اکسیداتیو و متابولیکی موش صحرایی" / 1394 / در حال اجرا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.